aangemeld! wat nu?

U wordt gebeld voor een afspraak voor de intake.

Na de aanmelding wordt er een afspraak met u gemaakt voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt met u besproken wat de hulpvraag is.

 

Naar aanleiding van het intakegesprek, wordt bepaald of logopedie nodig is en welke onderzoeken er afgenomen moeten worden.

 

Na het onderzoek bespreekt de logopedist de resultaten met u en stelt zij een behandelplan op.

 

Neemt u mee naar de eerste afspraak:

  • Verwijzing van arts
  • ID bewijs van degene die in behandeling komt

 

Behandeling

De behandelingen vinden na intake en onderzoek wekelijks plaats en duren ongeveer 20 tot 25 minuten. Dat is 20 minuten actief behandelen en 5 minuten nabespreking .De logopedist heeft daarna (zonder uw aanwezigheid) nog 5 a 10 minuten nodig aan verwerking en voorbereiding.

 

Tijdens de behandeling wordt er geoefend. Bij (jonge) kinderen worden de oefeningen spelenderwijs aangeboden. De oefeningen worden met u besproken en mee naar huis gegeven. Het is voor een vlotte verbetering van belang dat de oefeningen thuis dagelijks worden herhaald. De logopedist kan besluiten de behandelingen te stoppen als u onvoldoende thuis oefent. 

 

Het verloop van de behandeling is van vele factoren afhankelijk en wordt regelmatig met u besproken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht.

 

Het kan voor de behandeling zinvol zijn te overleggen met bv leerkracht, specialist. Dit zal dan in overleg met u gebeuren.

 

Na een reeks behandelingen wordt er een heronderzoek gedaan. Aan de hand van dit heronderzoek wordt met u besproken of het gewenste resultaat bereikt is. Zo nodig volgt er nog een reeks behandelingen.

 

Behandelovereenkomst

De logopedist sluit een behandelovereenkomst met u af.

 

In de behandelovereenkomst staan afspraken over de logopedische behandeling. Het gaat om afspraken over hoe vaak moet worden geoefend, afmelden, bewaarplicht enz. De overeenkomst moet door u worden ondertekend. Voor kinderen geld dat beide ouders de overeenkomst ondertekenen. U ontvangt een exemplaar voor uw eigen administratie en de logopedist heeft een exemplaar voor in het logopedisch dossier.