Vergoedingen en tarieven

Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering voor zowel kinderen als volwassenen. Voor volwassen cliënten valt logopedie onder het eigen risico.

 

Luid en en Duidelijk - Logopedie heeft met alle zorgverzekeraars voor 2022 overeenkomsten afgesloten.

 

Het is goed om, voordat de behandeling start, zelf na te gaan hoe het bij uw zorgverzekeraar is geregeld.

 

In de polisvoorwaarden van uw verzekering kunt u meer informatie vinden.

 

Tarieven

Cliënten die voor uitspraaktraining komen, betalen € 45,- per behandeling

 

Logopedische overleg met derden en verslaglegging aan derden worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. Voor een goede behandeling kan overleg wel noodzakelijk zijn.  De kosten worden bij de aanvrager in rekening gebracht.

 

Er zal eerst met u worden overlegd en de tarieven hiervoor zijn bij de praktijkhouder op te vragen.

 

Annuleringskosten 

Bij het niet nakomen van een afspraak of niet tijdig afzeggen (minimaal 24 uur van tevoren), wordt €30,- in rekening gebracht.