Informatie over de zorgverzekeraar en overeenkomsten met de logopedisten.

 

Logopedisten hebben het al jaren zwaar. Zorgverzekeraars vergoeden logopedisten maar 75% van de kosten van een logopedische behandeling. Het officiële tarief werd tot voor 2017 altijd vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NzA) . Dit tarief werd door de zorgverzekeraar overgenomen. Sinds 2017 zijn er vrije tarieven logopedie. De logopedist kan zelf, wanneer ze geen overeenkomst heeft afgesloten met de zorgverzekeraars, haar tarief vaststellen.

 

Vanaf oktober elk jaar worden er door de zorgverzekeraars overeenkomsten logopedie aangeboden. Deze overeenkomsten zijn (eenzijdige) afspraken waar de logopedist of de beroepsvereniging niet over kan of mag onderhandelen. U merkt daar niets van omdat de behandelingen 100% voor u worden vergoed.

 

Naast het bieden van lage tarieven stellen de grote zorgverzekeraars ook steeds meer eisen t.a.v. het aantonen van kwaliteit. Die eisen zijn op zich niet onredelijk. Om kwaliteit aan te tonen is een officiële audit via een audit bureau nodig. Voor de logopedisten hangt er een fors prijskaartje aan. Het iets hogere tarief (tussen de 1 en 3 euro meer) dat de zorgverzekeraars aanbied, als er aan de eisen wordt voldaan, weegt niet op tegen de kosten voor de audit. Zeker niet voor een kleine logopediepraktijk als de taaltuin, logopedie.

 

Luid en Duidelijk Logopedie staat voor het vak logopedie en de kwaliteit van de behandeling in het belang van de cliënt.

Wij werken dan ook volgens de kwaliteitsrichtlijnen, maar zullen geen officiële audit doen om kwaliteit aan te tonen. Wel is het zo dat het lage tarief zwaar drukt op het kunnen bieden van kwaliteit. Om kwaliteit te bieden is o.a. geschikt materiaal nodig, scholing en meer tijd per cliënt. Voor het lage tarief kan dit onvoldoende. We zetten ons altijd in om wel de kwaliteit te leveren waar de cliënt recht op heeft.

 

Elk jaar als de overeenkomsten worden aangeboden staan we voor de volgende keuze:

 

Niet tekenen heeft de voorkeur want dan kunnen we meer doen aan de kwaliteit van de behandelingen. Echt dit is geen optie, omdat cliënten dan wegblijven uit de praktijk. Wanneer er geen overeenkomst is afgesloten, moeten cliënten de behandeling zelf betalen en krijgen maar een klein bedrag terug van hun zorgverzekeraar. Cliënten willen of kunnen de behandelingen niet zelf betalen. Ze verlaten de praktijk.

 

Wel tekenen heeft niet de voorkeur. Het tarief wat de zorgverzekeraar daarbij aan biedt ligt (ruim) 25% lager dan wenselijk is om kwaliteit te leveren. 

 

Voor 2018 heb ik, Guustine Luijten - praktijkhouder, opnieuw besloten wel te tekenen. Cliënten krijgen de behandeling 100% vergoed.

 

Voor ons betekend dit dan dat we slechts 75% van het gewenste tarief ontvangen (het tarief vastgesteld door de zorgverzekeraar). Om de kwaliteit van de behandelingen te kunnen blijven waarborgen werkt de logopedist behandelingen, voorbereidingen, verslagen en overleg uit in eigen (onbetaalde) tijd. Nascholing en materiaal kunnen niet of nauwelijks bekostigd worden. Dit komt de kwaliteit van de behandelingen en de praktijk niet ten goede.