Tarieven 2020

 

 

2020

Achmea

(met de Friesland)

Tarief basis

CZ

 

DSW

Tot 2022

ASR

Tot 2022

 

Menzis

Profiel 1

 

VGZ

 

VRZ

standaard

Caresq

 

4000 Behandeling

31,97

32,45

33,55

32,75

35,66

32,00

33,01

31,40

4001 Uittoeslag

17,02

10,85

19,05

18,25

17,60

11,90

17,08

11,30

4011 Instructie/overleg logopedie ouders/verzorger van de patiënt

31,34

-

33,55

32,80

35,66

32,00

33,01

31,40

4054 Anamnese, onderzoek na screening

40,82

55,15

64,50

63,05

71,32

45,60

52,92

45,50

4061 Anamnese, onderzoek na verwijzing

45,92

64,85

64,50

62,50

71,32

61,20

52,92

50,90

4102 Eenmalig onderzoek

62,69

64,85

67,45

65,95

71,32

63,00

66,01

62,80

4010 Telefonische zitting logopedie

-

16,20

-

-

11,89

-

16,50

-

Verzuim

43,00

43,00

43,00

43,00

43,00

43,00

43,00

43,00

 

Logopedische overleg met derden en verslaglegging aan derden worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. De kosten worden bij de aanvrager of bij u in rekening gebracht.

Voor een goede behandeling kan dit wel noodzakelijk zijn. Er zal eerst met u worden overlegt en de tarieven hiervoor zijn bij de praktijkhouder op te vragen.