Vergoedingen

Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering voor zowel kinderen als volwassenen. Voor volwassen cliënten valt logopedie onder het eigen risico.

 

 

Luiden en Duidelijk-Logopedie heeft met alle zorgverzekeraars voor 2020 overeenkomsten afgesloten.

 

 

Het is goed om, voordat de behandeling start, zelf na te gaan hoe het bij uw zorgverzekeraar is geregeld.

 

In de polisvoorwaarden van uw verzekering kunt u meer informatie vinden.