Algemene verordening gegevens bescherming (AVG)

 

Door de verordening gaan voor heel Europa dezelfde regels gelden voor het verwerken van persoonsgegevens. Het uitgangspunt van de AVG is dat persoonsgegevens niet zonder meer verwerkt en beheerd mogen worden door zorginstellingen.

 

Elke praktijk verwerkt, al dan niet bewust, persoonsgegevens. Zo zijn namen, adressen en telefoonnummers van klanten al aan te merken als persoonsgegevens. Luid en Duidelijk - Logopedie is enorm waakzaam met het beheren en verwerken van deze gegevens. Zo is het bijvoorbeeld vereist dat uw als cliënt expliciet toestemming verleent, alvorens u rechtmatig persoonsgegevens verwerkt. Zie hiervoor ook de privacy policy

 

Elektronische inzage en afschrift patiëntendossier per 1 juli 2020 verplicht

Met ingang van 1 juli 2020 krijgt de patiënt het recht op (elektronische) inzage in zijn of haar medisch dossier. Daarnaast kan de patiënt op verzoek een digitaal overzicht ontvangen van de login-gegevens van zijn medisch dossier. Dit volgt uit de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz).