Meldcode huiselijk geweld

Een logopedist kan te maken krijgen met (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling.

 

Logopedisten zijn volgens de wet verplicht een meldcode te gebruiken bij signalen van huiselijk geweld.

 

De praktijk maakt gebruik van de basis meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van die door het ministerie van volksgezondheid welzijn en sport is opgesteld. Aangevuld door het afwegingskader in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, welke is op gesteld door de beroepsvereniging voor logopedie en foniatrie.