Heesheid of schorre stem

Heesheid of schorre stem is een stoornis waarbij de stemkwaliteit is verslechterd. De stem kraakt of klinkt niet meer helder. Soms kan de stem helemaal of gedeeltelijk wegvallen. In veel gevallen is de oorzaak een verkeerd gebruik van de stem, waardoor bijv. stembandknobbeltjes ontstaan. De KNO-arts kan hier uitsluitsel over geven.