Keelklachten bij intensief stemgebruik

Intensief stemgebruik vermoeit de keel en de stembanden. U heeft bijvoorbeeld last van een hinderlijke kriebel, heesheid of een schorre stem, het gevoel van een propje in de keel dat maar niet weg wil of een pijnlijke, branderige keel.

 

Kuchen en keelschrapen lijken soms misschien een oplossing, maar kunnen evengoed de oorzaak van de klachten zijn. Bijna altijd is de oorzaak een (te) intensief stemgebruik en te weinig rust. De klachten komen vooral voor bij mensen met een spreekberoep.

 

De klachten kunnen soms ook het gevolg zijn van knobbeltjes of poliepen op de stembanden. De KNO-arts kan hier uitsluitsel over geven.

 

De behandeling zal meestal bestaan uit stemtherapie en oefeningen voor het juiste gebruik van de stem. De logopedist kan ook Manuele Facilitatie van de Larynx toepassen (MFL).  MFL is een methode om gespannen spieren rond het strottenhoofd op een directe, snelle en effectieve manier te verminderen. Het is een toegevoegd onderdeel binnen de stemtherapie.