Logopedie en tandheelkunde (OMFT)

Oro-myofunctionele therapie ook wel OMFT is een gestructureerde oefentherapie voor het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en rond de mond. Afwijkende mondgewoonten zoals duimen, vingerzuigen, speenzuigen, nagelbijten en mond ademen kunnen het evenwicht verstoren. Het verstoorde evenwicht veroorzaakt een afwijkende tongligging in rust, een afwijkende tongbeweging tijdens het slikken en het heeft in veel gevallen een negatief effect op de uitspraak (slappe, onduidelijke uitspraak, weglating van de [r], slissen)

 

De vormgeving van de mond en de stand van tanden en kiezen worden voor een groot deel bepaald door de functie van de spieren in en om de mond. De kauwspieren, de tong, de lippen, de kinspieren etc., oefenen ieder functionele krachten uit op het gebit. Als bepaalde spieren of spiergroepen niet goed functioneren, heeft dit vrijwel altijd direct een gevolg voor de uitgroei van het orofaciale skelet en dus ook op de vorm van het gebit en/of de kaken (bijvoorbeeld een overbeet)

Een OMFT behandeling

Hoe ziet een OMFT behandeling eruit? De logopedist zal tijdens de intake onderzoek doen naar de spieren in en rond de mond. Ze stelt samen met u een OMFT behandelplan op. Daarna zal het gehele traject bestaan uit gemiddeld uit 10-15 sessies van ongeveer 20 tot 25 minuten, al kan dit in uw situatie korter of langer zijn. De eerste behandelingen zijn wekelijks, daarna zijn er langere periodes tussen de behandeling. Het resultaat van de behandeling verloopt beter en sneller als u ook thuis structureel oefent. U krijgt een oefenschema van de logopedist. 

Met de tong tussen de tanden praten (slissen)

Bij slissen wordt tijdens het spreken de tong tussen de tanden gestoken. De oorzaak hiervan is meestal: te slappe tongspieren of een slechte motoriek van de tong. Dit is meestal het beste te horen bij de uitspraak van de letters ‘s’ en ‘z’. Ook bij letters als ‘d’, ‘t’, ‘l’ en ‘n’ is het soms hoorbaar.

 

Slissen gaat vaak samen met afwijkende mondgewoonten als duimzuigen en mondademen. Soms worden door het slissen de tanden zodanig naar voren gedrukt dat het een afwijkende gebitsstand tot gevolg heeft.

 

Meestal ontstaat het probleem al op jonge leeftijd bij de spraakontwikkeling, soms ook op latere leeftijd. Met name voor mensen met een spreekberoep kan het vervelend zijn en is het wenselijk om met oefeningen de tongspieren te trainen en het slissen te verminderen.

PROMPT

Wat is het?

PROMPT (Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets) is een methode voor het behandelen van articulatiestoornissen. De cliënt wordt getriggerd om tot een goede uitspraak van een bepaalde klank te komen met behulp van prompts*.

 

Hierbij wordt één hand gebruikt om het hoofd van de cliënt te ondersteunen en één hand om de spraakklanken te manipuleren. De cliënt voelt dan hoe de klank gemaakt kan worden. Dit is een veel directere manier dan de meer traditionele behandelvormen waarbij kijken en luisteren centraal staan. Vervolgens worden de klanken geoefend in woorden en zinnen.

 

Voor wie is PROMPT bedoeld?

In principe kunnen alle articulatieproblemen hiermee behandeld worden. Van kinderen die slissen tot volwassenen die bepaalde klanken niet (meer) optimaal kunnen maken.

 

In deze video ziet u een voorbeeld van een behandeling.