Problemen in spraak

Stotteren

Stotteren is een stoornis waarbij de vloeiendheid van het spreken verstoord is. Dit kan zich op veel verschillende manieren uiten, afhankelijk van de persoon maar ook van het moment en de situatie.

 

Er zijn veel vormen van stotteren. De één houdt bijvoorbeeld langdurig een klank aan, een ander blijft hangen op bepaalde klanken of woorden, en weer anderen herhalen lettergrepen of blokkeren tijdens het spreken. Zo zijn er veel variaties mogelijk. Naast de zichtbare en hoorbare problemen komen het vermijden van het moeten spreken, onzekerheid en gevoelens van minderwaardigheid veel voor.

 

Stotteren begint meestal bij jonge kinderen. Vaak gaat het vanzelf over, soms is behandeling nodig. Het is belangrijk om de ontwikkeling goed te volgen. Vroegtijdig signaleren en begeleiden is belangrijk om problemen op latere leeftijd te voorkomen. Als u twijfelt en/of zorgen heeft neem contact met ons op!

 

Factoren die de kans op blijvend stotteren verhogen zijn:

  • Het kind is 5 jaar of ouder
  • Er is blijvend stotteren in de familie
  • Het kind is een jongen
  • Het stotteren bestaat al 9 maanden zonder duidelijke verbetering
  • De taalontwikkeling is zwak of een langere periode boven gemiddeld samen met het stotteren
  • Het kind heeft moeite met de spraakmotoriek

De logopedist kan met u bepalen of behandeling of monitoring nodig is. Dit laatste houdt in dat de logopedist /stottertherapeut adviezen geeft,  samen met u de ontwikkeling van het stotteren in de gaten houdt en kijkt of er sprake is van herstel.

 

Bij Luid en Duidelijk Logopedie heeft Guustine post HBO scholing gevolgd in het onderzoek en de behandeling van stotteren bij kinderen.

Schisis

Schisis is een aangeboren afwijking van het gezicht die zich kenmerkt door een spleet in de bovenlip, kaak en/of gehemelte. Bij kinderen die geboren worden met een lip,- kaak of gehemeltespleet is de kans groot dat er problemen zijn bij de uitspraak van de klanken. De taalontwikkeling verloopt wel vaak wel goed.

 

In onze praktijk behandelen we kinderen met schisis vanaf het derde jaar. We werken nauw samen met de schisisteams van de academische ziekenhuizen. Deze teams begeleiden kinderen met schisis vanaf de geboorte tot vele jaren later en hun ouders.

 

Bij Luid en Duidelijk Logopedie is Guustine gespecialiseerd in onderzoek en behandeling bij schisis. 

Articulatiestoornissen (uitspraak problemen/ ‘onduidelijk praten’)

Soms praat uw kind niet duidelijk. Hij/zij is voor u wel te verstaan maar niet voor anderen.  Uw kind heeft moeite met het uitspreken van klanken. Dit kan uw kind frustreren. Logopedie kan hierbij helpen. In onze praktijk doen we onderzoek naar de uitspraak van uw kind en brengen we in kaart welke klanken nog moeilijk zijn. We helpen uw kind met articulatietherapie, eventueel ondersteund met PROMPT therapie,  om verstaanbaar te zijn. 

 

Wat is PROMPT therapie?

PROMPT (Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets) is een methode voor het behandelen van articulatiestoornissen. De cliënt wordt getriggerd om tot een goede uitspraak van een bepaalde klank te komen met behulp van prompts*.

 

Hierbij wordt één hand gebruikt om het hoofd van de cliënt te ondersteunen en één hand om de spraakklanken te manipuleren. De cliënt voelt dan hoe de klank gemaakt kan worden. Dit is een veel directere manier dan de meer traditionele behandelvormen waarbij kijken en luisteren centraal staan. Vervolgens worden de klanken geoefend in woorden en zinnen.

 

Voor wie is PROMPT bedoeld?

In principe kunnen alle articulatieproblemen hiermee behandeld worden. Van kinderen die slissen tot volwassenen die bepaalde klanken niet (meer) optimaal kunnen maken.

 

 

In deze video ziet u een voorbeeld van een behandeling.