PROMPT-articulatietherapie

Wat is het?

 

PROMPT (Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets) is een methode voor het behandelen van articulatiestoornissen. De cliënt wordt getriggerd om tot een goede uitspraak van een bepaalde klank te komen met behulp van prompts.

 

Hierbij wordt één hand gebruikt om het hoofd van de cliënt te ondersteunen en één hand om de spraakklanken te manipuleren. De cliënt voelt dan hoe de klank gemaakt kan worden. Dit is een veel directere manier dan de meer traditionele behandelvormen waarbij kijken en luisteren centraal staan. Vervolgens worden de klanken geoefend in, voor de cliënt functionele, woorden en zinnen.

"Ik laat u voelen wat u doet of moet doen om een bepaalde klank te maken." - Guustine Luijten, logopedist

 

Voor wie is PROMPT bedoeld?

 

In principe kunnen alle articulatieproblemen hiermee behandeld worden. 

 

 

Binnen het team van Luid en Duidelijk- Logopedie heeft Guustine deze specialisatie.  Zij heeft de introductiecursus gedaan in 2011, de vervolgcursus ‘Bridging to intervention’ in 2014 en blijft zich bijscholen op dit gebied.