Stemtherapie

Stemproblemen kunnen op veel verschillende manieren behandeld worden. Van oudsher bekende methoden zijn bijvoorbeeld Pahn, Akzent, Coblenzer en Resonans. Met al deze methoden zijn de op stemklachten gespecialiseerde logopedisten van Luid en Duidelijk- Logopedie bekend. Behandelmethoden van recentere datum zoals Estill Voice Training (EVT) het ‘bubbelen’ en behandeling door middel van Manuele Facilitatie van de Larynx (MFL) bieden wij u ook. 

ESTILL VOICE TRAINING (EVT)

Jo Estill was een Amerikaanse zangeres, trainer en wetenschapper. Zij ontwikkelde een eigen methode (Estill Voice Training; EVT) voor gezond stemgebruik waarbij alles gericht is op controle te krijgen over de spieren die je gebruikt bij spreken en zingen, door middel van oefening en geduld.

"Als de juiste spieren op het juiste moment samenwerken zullen er geen stemproblemen optreden, ook niet bij zeer intensief stemgebruik."


Tijdens intensief gebruik van de stem tijdens spreken of zingen kunnen er stemklachten als heesheid, vermoeidheid of brokgevoel in de keel ontstaan. Ook kunnen zich afwijkingen aan de stembanden ontwikkelen. Met behulp van EVT kan de cliënt leren optimale beheersing te krijgen over het strottenhoofd en de omliggende structuren. Hoe meer controle men hier over heeft, hoe beter de stem zal klinken, en hoe gezonder de stem zal zijn, en blijven.

 

Als er stemproblemen zijn, kunnen deze behandeld worden door te werken aan de spierbeheersing. Hiermee voorkom je dat je stemklachten als heesheid, vermoeidheid of brokgevoel in de keel of andere afwijkingen aan de stembanden krijgt, tijdens intensief gebruik van de stem, zoals bij veel spreken of zingen.

 

Kennis en controle over de stem heeft een positieve invloed op toneelangst. Het geeft vertrouwen in de stem die op een gezonde manier gebruikt wordt. Het heeft sprekers en zangers vele keuzes in stemklank. De stem kan altijd op een gezonde manier gebruikt worden.

De meeste voorbeelden van deze techniek vind je in relatie tot zang. Dit neemt echter niet weg dat het precies dezelfde voordelen biedt voor iedereen die beroepsmatig of anderszins intensief gebruik maakt van zijn of haar stem.

Bubbelen

U leert uw stemgebruik te verbeteren door (onder deskundige begeleiding) geluid te maken met behulp van een siliconen slang in een met water gevulde fles. Het ‘bubbelen’ helpt u bewust te worden van de spieren en spiergroepen die nodig zijn voor het vinden van uw doelstem en om zonder nadenken uw juiste adempatroon te vinden. Daarnaast leent deze techniek zich uitstekend als warming-up of hersteloefening voor mensen die vaak lang en intensief hun stem moeten gebruiken.

Zangers en beroepssprekers die ervaring hebben opgedaan met deze methode zijn bijna unaniem enthousiast. Zij merken allemaal dat zij de stemspieren makkelijk ontspannen en dat de stem ontzettend snel herstelt, waardoor ze gemakkelijker en zelfverzekerder zingen of spreken na het beoefenen van deze techniek.


Manuele Facilitatie van de Larynx (MFL)

Manuele facilitatie van de larynx is een methode om verhoogde spierspanning in het halsgebied op een directe, snelle en effectieve manier te verminderen. Het is een toegevoegd onderdeel binnen de stemtherapie.


De in MFL gespecialiseerde logopedist gebruikt manuele technieken bijv. rek of massage waardoor spieren en structuren in en rond het strottenhoofd ontspannen en meer mobiel worden gemaakt. Naast de bereikte ontspanning door MFL blijft het nodig om nieuwe stemtechnieken aan te leren. Dit zal echter sneller en efficië
nter gaan, omdat het strottenhoofd zelf meer ontspannen is.

 

 

Binnen het team van Luid en Duidelijk- Logopedie heeft Guustine de MFL-A opleiding afgerond bij ziekenhuis Bernhoven in Uden.