Taalgerelateerde problemen

Bij taalgerelateerde problemen denken we aan een taalachterstand, taalontwikkelingsstoornissen (TOS) of problemen in de uitspraak van de Nederlandse taal omdat Nederlands niet uw moedertaal is

Taalachterstand

Een taalachterstand kan ontstaan als uw kind de (moeder)taal weinig hoort of spreekt. Door de taal meer te gaan aanbieden en zeker te weten dat het gehoor in orde is, haalt uw kind de achterstand weer in. De logopedist helpt u het juiste taalaanbod aan uw kind te geven.

Taalontwikkelingsstoornissen (TOS)

Als een kind moeite heeft met praten of niet goed begrijpt wat er gezegd wordt kan dat duiden op een taalontwikkelingsstoornis (TOS)


Uitspraakproblemen Nederlandse Taal

De uitspraak van de Nederlandse taal kan soms een probleem opleveren en kan de communicatie met anderen om u heen hinderen.