Taalontwikkelingsstoornissen (TOS)

Als een kind niet of opvallend minder spreekt dan leeftijdsgenootjes, in onvolledige en/of kromme zinnen, of niet goed begrijpt wat er gezegd wordt kan dat duiden op een taalontwikkelingsstoornis (TOS).

 

Vaak is het zo dat taalontwikkelingsproblemen gesignaleerd worden door het consultatiebureau, de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of de school. Als ouder begrijpt u uw kind immers meestal wel en dan valt het niet zo op dat de taal achterblijft.

 

Op de leeftijd van twee jaar kan vaak al gezien worden of de voorwaarden om te komen tot een goede ontwikkeling van de taal aanwezig zijn. Het is belangrijk om er op tijd bij te zijn, aangezien de gevolgen van een vertraagde taalontwikkeling kunnen doorlopen in de lees- en spellingsontwikkeling later op school.

 

Behandeling

 

We besteden in de behandeling aandacht aan het taalbegrip, communicatiegedrag, woordenschat of zinsbouw van uw kind. We geven advies en oefenen met u hoe u de taalontwikkeling van uw kind kan stimuleren. Samen met u bekijken we wat uw hulpvraag is, welk onderzoek hiervoor nodig is en op welke manier we ermee aan de slag gaan.