Uitspraakproblemen Nederlandse taal

Ook de uitspraak van de Nederlandse taal kan soms een probleem opleveren. Wanneer u of uw kind moeilijk te verstaan is hindert dat de communicatie met anderen om u heen. Datzelfde kan het geval zijn als u niet vertrouwd bent met de gedragscodes rondom de communicatie die horen bij de, in dit geval Nederlandse, cultuur.

 

Voor kinderen is vroegtijdige onderkenning van, en begeleiding bij, de taalproblemen de beste manier om een leerachterstand te voorkomen. Wacht niet te lang met hulp als u merkt dat uw kind moeite heeft met de taal. 

 

Voor anderstalige volwassen is uitspraaktraining een makkelijke manier om uw communicatie in het Nederlands vloeiender te laten verlopen.