Zwakke stem

Een zwakke stem is een in aanleg beperkte stem die vaak en snel hees wordt. De bouw van de larynx bepaalt in belangrijke mate hoe sterk de stem is. Bij een zwakke stem is er meer kracht en spierspanning nodig om met een gemiddelde luidheid te spreken en om dit langere tijd vol te kunnen houden. Vaak leidt dit tot overbelasting en verkeerd gebruik van de stem. Heesheid, pijnklachten en vermoeidheid bij het spreken zijn het gevolg. Veel schrapen, kuchen en hoesten is enerzijds het gevolg van deze irritaties, maar verergert anderzijds de klachten. Zo komt men in een vicieuze cirkel waarbij het moeilijk is er nog uit te komen. Vooral in spreekberoepen zal een zwakke stem tot problemen leiden. De stem heeft dan te weinig draagkracht om les te geven in rumoerige klaslokalen, of de stem laat het afweten bij (langdurig) spreken in een grote ruimte.

 

Behandeling

 

Het voornaamste doel van de behandeling zal zijn om de mogelijkheden van de stem zo goed mogelijk te benutten. Dit doen we door u oefeningen te geven voor een goede houding tijdens het spreken, ontspanningsoefeningen, ademoefeningen en stemoefeningen waardoor de stem minder intensief hoeft te worden gebruikt. Stemsparende (ofwel stemhygiënische) adviezen kunnen nuttig zijn. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan arbeidsomstandigheden als akoestiek en omgevingslawaai op uw werkplek.

Een in aanleg zwakke stem zal door training geen sterke stem met veel mogelijkheden worden. Wel zal het stemgeven economischer gebeuren en daardoor minder belastend zijn. De klachten nemen hierdoor vrij snel af.