Taal
Logopedie bij taalgerelateerde problemen

Taalontwikkelingsstoornissen
Als een kind niet of opvallend minder spreekt dan leeftijdsgenootjes, in onvolledige en/of kromme zinnen, of niet goed begrijpt wat er gezegd wordt kan dat duiden op een taalontwikkelingsstoornis (TOS).

Vaak is het zo dat taalontwikkelingsproblemen gesignaleerd worden door het consultatiebureau, de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of de school. Als ouder begrijpt u uw kind immers meestal wel en dan valt het niet zo op dat de taal achterblijft.

Op de leeftijd van twee jaar kan vaak al gezien worden of de voorwaarden om te komen tot een goede ontwikkeling van de taal aanwezig zijn. Het is belangrijk om er op tijd bij te zijn, aangezien de gevolgen van een vertraagde taalontwikkeling kunnen doorlopen in de lees- en spellingsontwikkeling later op school.

In de behandeling besteden we aandacht aan onder andere het taalbegrip, communicatiegedrag, woordenschat of zinsbouw van uw kind. Samen met u bekijken we wat uw hulpvraag is, en op welke manier we ermee aan de slag gaan.

Lees- en spellingsproblemen
Wanneer er sprake is van problemen op het gebied van lezen en/of spelling, kunnen wij onderzoek doen naar de leesvoorwaarden en het lees- en spellingsniveau. In onze praktijk kan specifiek onderzoek gedaan worden om te bepalen of er risico op dyslexie is en kan vervolgens bepaald worden of verder onderzoek elders wenselijk is.

Bij lees- en spellingsproblemen, zullen wij uw kind onderzoeken. Als er sprake blijkt te zijn van onderliggende taalproblematiek, dan kan vergoede logopedische behandeling vanuit het basispakket van uw ziektekostenverzekering plaatsvinden.

Meer informatie over dyslexie kunt u vinden op de website van de NVLF.

Dyslexie is een specifieke taalstoornis en is gelegen in de verwerking van spraakklanken. De relatie met mondelinge spraak- en taalproblemen is groot. Wanneer er sprake lijkt te zijn van lees- en spellingsproblematiek, dan kunnen ouders hun kind aanmelden voor onderzoek bij ons in de praktijk. Als uit ons onderzoek blijkt dat er (onderliggende) taalleerproblemen aanwezig zijn, dan kan er logopedische behandeling op verwijzing van de huisarts plaatsvinden. Blijkt er na onderzoek geen sprake te zijn van onderliggende taalproblematiek, kan het kind uiteraard ook door ons behandeld worden. De behandeling wordt dan niet vergoed door de zorgverzekeraar en zal bij u gedeclareerd worden. Wanneer er sprake lijkt te zijn van (ernstige enkelvoudige) dyslexie of wanneer er twijfels zijn, zullen wij adviseren uitgebreid onderzoek te laten doen door een orthopedagoog of GZ-psycholoog.

Aanmelden
Herkent u zich bovenstaande klachten bij uw kind of uzelf, dan kunt u zich aanmelden voor een intakegesprek. Voor het intakegesprek heeft u altijd een verwijzing van een huisarts of specialist nodig. 

Heeft u een vraag over een klacht op het gebied van stemdie hier niet genoemd wordt? Schroom niet om contact op te nemen. In veel gevallen kunnen wij toch iets voor u betekenen.

ONZE website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. In onz cookiebeleid lees je er meer over.

Akkoord
Niet akkoord