LenD klachten
Klachten

Ontevreden? Blijf er niet mee zitten!
Je komt voor goede hulp en begeleiding. Die willen wij graag bieden. Jouw zorgverlener doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht je als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kun je een klacht indienen. Jouw zorgverlener is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Hieronder meer informatie.

Wat kan ik doen als ik ontevreden ben?
De eerste stap: een gesprek aangaan met jouw zorgverlener. Het is goed mogelijk dat die niet beseft dat je ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing.

Wat als ik toch een klacht wil indienen?
Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kun je gebruik maken van onze klachtenprocedure. De Klachten- en geschillenregeling Paramedici, waarbij jouw zorgverlener is aangesloten, biedt jou een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Ga naar Klachten Loket Parademedici. Je vindt daar een eenvoudig formulier en nadere uitleg. Wanneer je nadere vragen hebt of er niet uitkomt, is het mogelijk om het klachtenloket telefonisch te benaderen. Meer hierover op bovengenoemde website.

Wat gebeurt er met mijn klacht?
De onafhankelijk klachtenfunctionaris bekijkt jouw klacht, geeft desgewenst advies over het indienen van een klacht, kan helpen bij het formuleren ervan en zoekt naar een oplossing. Je krijgt binnen twee weken een reactie van de klachtenfunctionaris op jouw ingediende klacht. De klachtenfunctionaris zal ook contact opnemen met de betrokken zorgverlener. Uiterlijk binnen 6 weken zal de zorgverlener zijn/haar reactie/oplossing moeten aangeven over de geuite klacht.

Wat als er geen oplossing wordt gevonden?
Ben je niet tevreden over de geboden oplossing of over de klachtafhandeling? Dan kun je terecht bij de geschillencommissie. Die staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. De commissie probeert alsnog tot een oplossing te komen. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend, zowel voor de zorgverlener als voor jou. In bepaalde gevallen kan de commissie een schadevergoeding toekennen.

Waarover kan ik een klacht indienen?
Een klacht kan betrekking hebben op de geleverde zorg, maar ook op de dienstverlening of organisatie van de praktijk. Je kunt bijvoorbeeld het gevoel hebben onvoldoende te zijn geïnformeerd. Mogelijk is de behandeling niet verlopen als verwacht of afgesproken.

Wat kost het indienen van een klacht?
Een klacht indienen kost je niets. Wil je een oordeel van de geschillencommissie? Dan betaal je € 50,- als tegemoetkoming in de kosten. Als je ook een schadevergoeding eist, is dit € 100,-. Deze kosten moet je betalen, ongeacht of je al dan niet in het gelijk wordt gesteld. In uitzonderlijke gevallen kan de commissie de verplichting tot een bijdrage kwijtschelden. Kom je er niet uit met deze regeling? In dat geval bent je uiteraard vrij een juridische procedure te starten om tot een uitspraak van de burgerlijke rechter te komen. Bedenk echter goed of je hiermee het beste bent geholpen.

ONZE website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. In onz cookiebeleid lees je er meer over.

Akkoord
Niet akkoord